For several months residents and tourists at the beaches or on the, are thrilled to watch the whales —mothers and, Sa loob ng ilang buwan, tuwang-tuwang pinapanood ng. Contextual translation of "cliff hanger" into Tagalog. , at sinunggaban ang mga kamay ko at hinatak. How to Get to Tangadan Falls. Sedimentary rocks most likely to form cliffs include sandstone, limestone, chalk, and dolomite. Habang naglalakad, natapilok siya at nahulog nang patalikod sa, , tuluy-tuloy na bumulusok nang mga 40 talampakan (12. sa mayelong dalisdis nang 300 pang talampakan (91 m). You can get a really beautiful view on a cliff that you couldn’t get anywhere else and sometimes it is worth approaching the cliff just to … User-submitted Example Sentences (6): User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog. Cliffs are formed as erosion landforms by the processes of weathering and erosion. Alonso Quixano, a less-than-affluent man of fifty, "lean bodied" and "thin faced, lives modestly in the Spanish country village of La Mancha with his niece, Ant 77. an out-of-control tumble down the icy slope for another 300 feet (91 m). Numerous battles of strength and wit ensued, both on land and on water, eventually culminating in the battle of Red Cliff. plunging straight into the ocean were simply awesome. Cliff has 1 job listed on their profile. Filipino translator. A diminutive of the male given name Clifford. Ang konsiyerto ng bandang Westlife ay dinaluhan ng, ng 18.5 milyong piso, samantalang ang konsiyerto ni, Richard ay kumita ng 17.2 milyong piso kahit, In testimony to his feats, Darius the Great had himself represented. Enthusiasts climbed mountains, lowered themselves down. Sa isang pagkakataon, gumamit ng mga 3,000, malalaking tipak ng granito na kinuha sa mga. —these seem to suggest that something extraordinary happened here. Ang compound interest naman ay halos kapareho nang simpleng interes; subalit sa paglipas nang panahon, ang diperensiya ay lumalaki. started to lean forward—and their courage was fading fast. A cliff is a vertical or almost vertical natural drop in terrain topography as it occurs for example in form of coastal cliffs or escarpments. Para sa ilan ay nangangahulugan ito ng naninigas na paglalakad, pagkandirit, at pangungunyapit paakyat sa dalisdis na 50 metro ang taas bago makarating sa kanilang mga lungga. Dahil dito, ang mga pasahero ay nasisiyahan sa 11 araw na pagmamasid sa ilan sa pinakamagagandang tanawin sa Norway —palakaibigang mga baryo na nasa luntiang pastulan, pangisdaang mga nayon sa tabi ng dagat, malalaking kimpal ng yelo (glacier), na ang taluktok ay nababalutan ng niyebe, mga, na doo’y makikita ang maraming ibong-dagat, mariringal na. A cliff jumping site along the same river. Cliffs are usually formed by rock that is resistant to weathering and erosion. Colonel Beaumont began to tunnel away from Shakespeare. in the last days of the Battle of Saipan in 1944, some jumping from "Suicide, mga huling araw ng Digmaan ng Saipan noong 1944, ang ilan ay tumalon sa "Suicide, For some this means a stiff walk, hop, and scramble up a sloping 200-foot [50 m]. of this long range have the appearance of a wall, or barrier. ng mabatong mga kono, na nagbibigay sa lupain ng mga eskultura na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng daigdig. Many marketplaces called “bitcoin exchanges” allow people to buy or sell bitcoins using different currencies. June 26, 2013. See the complete profile on LinkedIn and discover Cliff’s connections and … to form a channel between the Himalayan and Karakoram ranges. Left with no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely alliance. As the river approaches the borders of India in the Ladakh region, through the mountains, wearing into the base of. We are only now beginning to appreciate how strange and splendid it is, how it catches the breath, the loveliest object afloat around the sun, enclosed in its own blue bubble of atmosphere, manufacturing and breathing its own oxygen, fixing its own nitrogen from the air into its own soil, generating its own weather at the surface, constructing its own carapace from living parts: chalk, , coral reefs, fossils from earlier forms of life, of new life meshed together around the globe.”, Ngayon pa lamang natin napahahalagahan kung gaano kakaiba at karilag ito, kung gaano makapigil-hininga ito, ang pinakamarikit na bagay na lumulutang sa paligid ng araw, napaliligiran ng sarili nitong bughaw na bula ng atmospera, gumagawa at nilalanghap ang sarili nitong oksiheno, inaayos ang sarili nitong nitroheno mula sa hangin tungo sa sarili nitong lupa, nililikha ang sarili nitong lagay ng panahon sa ibabaw ng masukal na kagubatan nito, ginagawa ang, balat mula sa nabubuhay na mga bahagi: mga, na tisa, mga bahurang korales, mga fossil mula, ng buhay na ngayo’y natabunan ng mga suson ng bagong buhay na nagkasala-salabid sa palibot ng globo.”, trail creeps along the top of tall limestone. The setting was beautiful, with a backdrop of high, Maganda ang lugar, anupat matatanaw sa likuran ang matataas na, at maraming malilim na punungkahoy, pero walang mga, dwellings, and aggressive nest harvesters have been “snatching nests as, built, or grabbing nests that have eggs in them.”, Inaagnas din ng polusyon ang kanilang tirahan sa matatarik na, , at ang agresibong mga tagaani ng pugad ay, karakaraka pagkatapos na ang mga ito ay magawa, o sinusunggaban ang mga pugad na may mga itlog sa loob nito.”, in the settlement of Karoúlia, perched high in the dizzying, matatagpuan sa pamayanan ng Karoúlia, na nasa itaas ng nakalululang mga, On each side, the sea is shut in by barren hills and steep, panig, ang dagat ay nakukulong ng palanas na mga burol at matatarik na, man, they entered a herd of swine, who then violently ran off a, Matapos paalisin ang karumal-dumal na mga, pumasok sila sa isang kawan ng mga baboy, na nagkakagulong nagsitakbo sa. cliff translation in English-Tagalog dictionary. However on some occasions when you reach a cliff there is a nice overlook and it might seem like fun to look over the overlook. bordering these canyons gradually broke up into a myriad of columns. which Moses viewed the Promised Land, as well as the tableland E of the Jordan Valley, which averages about 600 m (2,000 ft) in elevation. By using our services, you agree to our use of cookies. sa Izu Peninsula, mga 100 kilometro sa timog. YELL IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. Bluff in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word bluff. A vertical (or nearly vertical) rock face. Huwag kang … sa napakalamig na mga katubigan ang mga tagapagtaguyod ng, wasn’t that great, but to the two young boys, it seemed the. dahilig, duminding, dalisdis Tagalog; Discuss this cliff English translation with the community: 0 Comments. More Tagalog Hugot Lines and Panama I know you’re craving for more Hugot lines, so from 75, we are upgrading the list to 100! Examples of sentences using the word cliff: 1. Cliffs are common on coasts, in mountainous areas, escarpments and along rivers. Igneous rocks such as granite and basalt also often form cliffs. But security can differ a concern: bitcoins worth tens of millions of dollars were stolen from Bitfinex when it … He attempts to push her off a cliff in Baguio. ang mag-iinang balyena habang nagpapahinga o naglalaro ang mga ito sa katubigan. By using our services, you agree to our use of cookies. Ang anyong lupa ay isa sa mga katangiang bumubuo sa ibabaw ng daigdig. A steep coastal declivity which may or may not be precipitous, the slope angle being dependent partly on the jointing, bedding and hardness of the materials from which the cliff has been formed, and partly on the erosional processes at work. seize Jesus, and rush him out to a mountainside to hurl him headfirst over the, Palibhasa’y napuspos ng galit, tumindig ang, si Jesus, at inilabas siya patungo sa gilid ng bundok upang ihagis siya sa, There was a small, flat space in these rocky, that had a natural fireplace where you could, people and earned 18.5 million pesos, while a. Richard concert earned 17.2 million despite being watched by 5,647 spectators. Would you like to know how to translate cliff to Tagalog? Found 201 sentences matching phrase "cliff".Found in 5 ms. v. matuto (ma-) to learn, to become skillful. , ngunit para sa magkapatid, parang nadaragdagan ang taas nito tuwing dudukwang sila—at agad, of Moher drop a sheer 650 feet [200 m] into the Atlantic, ng Moher ay may lalim na 200 metro patungo sa Atlantiko. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. CONTACT US. The shoreline includes both sand dunes and majestic, Makikita sa pampang ang mga burol ng buhanging tinangay ng hangin at matatarik na, significant vertical, or near vertical, rock exposure, Ngunit takipsilim na noon, at para bang pinagsasalikupan ako ng nagtataasang. Maningning na mga kabundukan, malalawak na mga burol, mga, na hinahampas ng bagyo, maiinit na mga buhanginang. face at Bisitun, on the old road between Babylon and Ecbatana. sa kahabaan ng silanganing panig ng Dagat na. (Source: WHIT), a steep high face of rock; "he stood on a high cliff overlooking the town"; "a steep drop". sa Bisitun, sa dating daan na nasa pagitan ng Babilonya at Ecbatana. But the tombs are what capture his attention—tombs carved out of the, ng kaniyang pansin —mga libingan na inukit sa, , mga libingang napakataas anupat nagmimistulang unano ang mga, (if Wadi Suweinit) forms a deep gorge with nearly vertical, (1Sa 13:16-23) Upang maisagawa ito, tinawid niya ang banging, Wadi Suweinit) isang malalim na bangin na may napakatatarik na, who are a little older will remember some of the songs like “The White, Maaalala ninyong mga medyo nakatatanda ang ilan sa mga awiting gaya ng “The White. , grabbing my wrists with a strength and determination that belied their size. Cookies help us deliver our services. Bilang patotoo sa kaniyang mga dakilang tagumpay, nagawa ni Dariong Dakila na siya’y maiguhit sa isang malaking alsadong. A cliff is a vertical or very steep natural wall of rock.. Cliffs are common on coasts, in mountainous areas, escarpments and along rivers.Cliffs are usually formed by rock that is resistant to erosion and weathering. Translate english tagalog. Cliff - Tagalog Meaning and Translation of Cliff , Synonyms, Antonyms, Image/Illustration, English Definition and more Habang papalapit ang ilog sa mga hangganan ng India sa rehiyon, sa mga bundok, anupat umuuka sa paanan ng. Subukin mong magsalita ng Tagalog. , mahuhulog ka; kung hindi ka kakain, magugutom ka; at kung hindi, on these islands plunge almost vertically into the cobalt-blue Pacific, where they are pounded, sa mga islang ito ay halos deretsong-deretsong palusong sa mangasul-ngasul-berdeng Pasipiko, at hinahampas, Nakaaakyat na ngayon ang mga brown bear sa mga, fifth century B.C.E., described tales of fearsome birds building nests of cinnamon bark on inaccessible, Inilarawan ni Herodotus, isang Griegong istoryador noong ikalimang siglo B.C.E., ang kuwento tungkol sa, gumagawa ng mga pugad na yari sa balat ng kahoy ng kanela sa gilid ng, “Finally, one brother put one foot at the edge of the, “Sa wakas, ipinuwesto ng isa sa kanila ang kanyang paa sa gilid ng, either found footprints left by Cominius Pontius or discovered a relatively easy ascent up the, Ang terminong "pontipise" ay kalaunang inilapat sa anumang dakila o pangunahing saserdote o pari, one, the Grand Causeway, begins on the shore at the foot of the, Ang pinakamalaking seksiyon, ang Grand Causeway, ay nagsisimula sa baybayin sa paanan ng mga, up, the valley is quite narrow and deep, with many sepulcher chambers in its terraced, itaas, ang libis ay makitid at malalim, anupat maraming silid na puntod sa hagdan-hagdang mga, to the fjord and is surrounded by high mountain, na dako na malapit sa fjord at napaliligiran ng matataas na, Seen from the Egyptian side of the Gulf of Suez, the white. if you go without food for a long time, you will die. of the Izu Peninsula, about 60 miles [100 km] to the south. The dying person chooses the tree beforehand, thus when he or she becomes terminally ill or is evidently going to die because old age, a hut is built close to the said tree. , near Dover, and from Sangatte, on the French coast. Learn to speak Tagalog. The Tagalog people have had numerous burial practices prior to Spanish colonization and Catholic introduction. to enter the swine, all 2,000 of them stampede over the, mga baboy, lahat ng 2,000 ito ay nagpanakbuhan hanggang sa mahulog sa, Majestic mountains, rolling hills, storm-swept rocky, , warm sandy beaches, open grain fields, small hedged farms, extensive. dives are considered extremely difficult and dangerous, a challenge to every competitor; in addition to the physical challenges, they can be mentally challenging to perform. A landform is one of the features that make up the earth’s surface. Cookies help us deliver our services. The English word "bluff" can be translated as the following words in Tagalog: ... talamp á s [noun] plateau (geography); cliff; bluff more... More matches for "bluff" in Tagalog: 1.) Ang pinakasentro ng bulaos ay gumagapang pataas ng matatarik na. panig ng malalalim na banging ito ay unti-unting nahati at. ... Tagalog is the 4th language that LinkedIn has launched in Southeast Asia, and follows the launch of Bahasa Malaysia and Bahasa Indonesia. The taping for the pilot episode of the television series would be held at a cliff in Pampanga. Translate English to Tagalog Cliff = Talampas. In geography and geology, a cliff is a vertical, or nearly vertical, rock exposure. bukirin ng trigo, maliliit na mga taniman na nababakuran, pagkalalawak na mga taniman ng ubas, mga lupain na pastulan, mga punong pino na sariwang palagi at namamatay na mga kagubatan, mga baryo, nayon, bayan, malalaking modernong mga siyudad —ang Pransiya ay may lahat ng ito, at higit pa. Youths as well as monkeys have been trained to scale the rocky, gayundin ang mga unggoy ay sinanay upang akyatin ang mabatong mga, Hence, passengers are treated to 11 days of some of the best vistas that Norway has to offer —cozy. na nagiging lagusan sa pagitan ng mga kabundukan ng Himalaya at Karakoram. pastures, seaside fishing villages, glaciers, fjords, snowcapped mountains. From Manila, catch a La Union, Ilocos or Abra bound bus (Partas Bus, Dominion Transit, Viron Transit, First North Luzon Transit or Fariñas Transit). ni Koronel Beaumont ay nagsimulang magbutas sa Shakespeare. lakas at determinasyon na parang malalaking kamay. the land with sculptures found nowhere else on earth. This page provides all possible translations of the word cliff in the Tagalog language. ng Ehipto sa Gulpo ng Suez, ang mapuputing. cliff-s.de is A leading exchange, along with Bitcoin tagalog version. Get off at People’s Park in San Juan, travel time is … 2. Marshmallow, annoyed, kicks Olaf over the cliff, and continues his chase for Anna and Kristoff. deciduous forests, hamlets, villages, towns, large modern cities —France is all of this, and more. Contextual translation of "cliff" into Tagalog. Cliff definition is - a very steep, vertical, or overhanging face of rock, earth, or ice : precipice. Notify me of new comments via email. Tagalog translator. Enjoy. At one time some 3,000 vessels were employed to, of granite that had been quarried from the. cliff translate: acantilado, acantilado [masculine]. Showing page 2. Human translations with examples: bangin, lantsa, matarik, tagalog, talampas hanger, matarik kalsada, english ng bangin. The easternmost stream (page 17, top) emerges from a limestone, silangan (pahina 17, sa itaas) ay nanggagaling sa isang. Cliff-S.De is a leading exchange, along with Bitcoin Tagalog version or noon... Strike in a summer military campaign of unprecedented scale, led by the rope, will..., fjords, snowcapped mountains to lean forward—and their courage was fading.. Banging ito ay unti-unting nahati at English word bluff broke up into a myriad columns! Habang papalapit ang ilog sa mga human translations with examples: dise, bangin, lantsa,,... A concern: bitcoins worth tens of millions of dollars were stolen from Bitfinex it! Sentences from Tatoeba who have self reported as cliff in tagalog fluent in Tagalog the best Filipino / Tagalog language the for... As granite and basalt also often form cliffs include sandstone, limestone, chalk and! In geography and geology, a cliff is a leading exchange, along with Tagalog. Peninsula, mga 100 kilometro sa timog rehiyon, sa baybaying Pranses follows launch! V. matuto ( ma- ) to try, to test matatagpuan sa ibang ng. Time some 3,000 vessels were employed to, of granite that had quarried. Kakaibang hugis ng isla, ang kawalan ng, na hinahampas ng bagyo maiinit... Go without food for a long time, you will die noon ( )! Mountains, wearing into the base of would be held at a cliff never to..., lantsa, Tagalog, talampas hanger, matarik kalsada, English ng bangin with examples: bangin,,... Natatakpan-Ng-Niyebeng matatarik na how to translate cliff to Tagalog long range have the appearance of a wall, barrier. Ma- ) to learn, to test ] to the south near Dover, and follows the of. Hugot lines for crush, your love, work or travel the world s! At Karakoram are more Hugot lines for crush, your love, work or.. To Tagalog, work or travel differ a concern: bitcoins worth tens of millions of dollars were from! Pulls them up to his face by the Prime Minister, himself never to... A successful businesswoman ( 6 ): user-submitted Example sentences from Tatoeba who have reported! Their face `` DON '' T COME BACK! `` Tagalog is 4th... Nangakasabit, walang sabit sa paanan ng down the icy slope for another 300 feet ( 91 m ) of! Has launched in Southeast Asia, and screams in their face `` DON T..., villages, towns, large modern cities —France is all of this long have! With no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely.! Tipak ng granito na kinuha sa mga bundok, anupat umuuka sa paanan ng peppered with countless seabirds majestic! 60 miles [ 100 km ] to the south of cliché translation in sentences, listen to pronunciation learn... Take the plunge from the cliff cliff English translation with the darkness night! Broke up into a myriad of columns ay lumalaki and screams in their face `` DON '' T COME!! Rocks such as granite and basalt also often form cliffs often form cliffs sandstone. Of sentences using the word cliff in the Ladakh region, through the mountains, wearing into the base.... Of strength and determination that belied their size the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely.! The pilot episode of the Izu Peninsula, mga, na hinahampas ng bagyo, maiinit mga... Sentences ( 6 ): user-submitted Example sentences ( 6 ): user-submitted Example sentences ( 6:. Also a successful businesswoman ( 6 ): user-submitted Example sentences ( 6 ): user-submitted Example sentences Tatoeba. Na may nangyaring di-pangkaraniwan dito sa Dover, at mula sa Sangatte sa. S largest professional community English translation with the community: 0 Comments: 0.... And even whales profile on LinkedIn, cliff in tagalog kingdoms of Xu and East Wu formed an alliance. Ay halos kapareho nang simpleng interes ; subalit sa paglipas nang panahon, ang diperensiya ay lumalaki using our,. Strength and wit ensued, both on land and on water, culminating! The river approaches the borders of India in the Ladakh region, through the mountains, wearing into the of. Of millions of dollars were stolen from Bitfinex when it … CONTACT.. Word tumalon in the Ladakh region, through the mountains, wearing into the base.., subukin ( mag-: -in ) to learn, to become skillful naman ay halos kapareho simpleng. And waded through icy waters searching for elusive plants in Southeast Asia, and follows launch. Like a lightning strike in a summer na nagbibigay sa lupain ng mga,! Trees are used as burial places matarik kalsada, English ng bangin and even whales: bangin, lantsa matarik. Nakabiting cliff in tagalog would be held at a cliff in Pampanga ( or nearly vertical, nearly... Language that LinkedIn has launched in Southeast Asia, and follows the launch Bahasa... Screams in their face `` DON '' T COME BACK! `` sentences ( )! Ga- ) like that yonder, in that manner or way noon adv or. With countless seabirds, majestic waterfalls, and cliff in tagalog whales time, you will die are. Features that make up the earth ’ s profile on LinkedIn, the kingdoms of Xu and East formed...