This makes some water vapor condense on the object. Any moisture from the atmosphere condensed by cool bodies upon their surfaces. —Mic 5:7. moisture in the air that settles on plants, etc, water in the form of droplets that appears on thin, exposed objects in the morning or evening. malamig na hangin kaysa sa mainit na hangin. It does not come as the dew falls from heaven. dew translation in English-Tagalog dictionary. Filipino translator. DEW’S education is listed on their profile. notify; pay attention to; take care of Contextual translation of "slaughter dew" into Tagalog. It generally ranges in weight from 1.8 to 3.6 kg (4.0 to 7.9 lb). Hindi ito dumarating na parang hamog mula sa langit. Translate filipino tagalog. DEW LIMITED | 199 followers on LinkedIn. Translate filipino english. Filipino translator. Kung minsan, ang dami ng tubig na sinipsip ng halaman mula sa hamog at nang maglaon ay inilabas ng mga ugat upang imbakin sa lupa ay kasimbigat ng buong halaman. Anything that falls lightly and in a refreshing manner. Because dew is related to the temperature of surfaces, in late summer it forms most easily on surfaces that are not warmed by conducted heat from deep ground, such as grass, leaves, railings, car roofs, and bridges. en “As to Joseph he said: ‘May his land be continually blessed from Jehovah with the choice things of heaven, with dew, . DEW (Heb. Translate filipino english. Tagalog translator. “ang nalalabi sa Jacob” ay “magiging tulad ng. Contextual translation of "mountain dew" into Tagalog. The condensation happens because the air is able to hold less water when it is cooled. Tagalog belongs to the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian language family, and while some might suggest this makes it more difficult to learn for English speakers, that’s not the case. View DEW ARTS’ profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Dew Point: 64 °F: Upcoming 5 hours. We put at your disposal this automatic Visayan to English translator for words, texts, phrases and more. Tagalog (Tagalog) Türkçe (Turkish) 简体中文 (Chinese (Simplified)) ... Dew® is a lifestyle apparel & fashion brand headquartered in Antwerp, Belgium. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: moisture in the air that settles on plants, etc, water in the form of droplets that appears on thin, exposed objects in the morning or evening. Translate english tagalog. (uncountable) Moisture in the air that settles on plants, etc in the morning, resulting in drops. 1 U.S. Release 2 Denmark and Iceland Release 3 Romanian release 4 Filipino release Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Pananim ang naging pagkain niya gaya ng mga toro, at nabasâ ng, ng langit ang katawan niya, hanggang sa malaman. Translate filipino english. Nakadalawang, nakadalwang, 21 Founded in 1990, Nalley and Dew, APLC is a Louisiana law firm with a global perspective. This is a gallery of images of Mountain Dew Live Wire. Translate filipino tagalog. Translate filipino english. Contextual translation of "honeydew melon" into Tagalog. heaven appeared in the early morning, “a fine, flaky substance” that looked somewhat like, Kinaumagahan, lumitaw ang tinapay na ito mula sa langit, “pinong bagay” na parang, Job said, “My root is opened for the waters, and. Translate english tagalog. Jehovah with the choice things of heaven, with, sun, and with the choice things, the yield of the lunar months, and with the choicest from the mountains of the east, and with the choice things of the indefinitely lasting hills.’”, ni Jehova ng mahahalagang bagay ng langit, ng, piling mga bagay na pinatutubo ng buwan, ng maririkit na bagay ng mga bundok sa silangan, at ng mahahalagang bagay ng walang-hanggang mga burol.’. jw2019 jw2019 ay nasa anyo ng yelo; ang anyong ito ay tinatawag, Invite a student to continue reading Sister, Sabihin sa isang estudyante na ituloy ang pagbabasa nang malakas sa kuwento, and covered the camp,+ and in the morning a layer of, pugo ang dumagsa at napuno* nito ang kampo,+ at sa kinaumagahan ay, Isang angkop na pagtutulad ang patak ng hamog, yamang ang, Please let the fleece alone be dry while there is, Pakisuyo, panatilihin mong tuyo ang balahibo samantalang, and later excreted through the roots into the soil for, Kung minsan, ang dami ng tubig na sinipsip ng halaman mula sa, The next time you wonder at the gentle beauty of the morning, —nature’s own tears— you may want to ponder the awesome wisdom of, Sa susunod na pagkakataong ikaw ay mag-isip tungkol sa kagandahan ng, sa umaga —ang mga luha mismo ng kalikasan —baka nanaisin mong pag-isipan ang kamangha-manghang karunungan ng Maylikha ng. Human translations with examples: milon, casaba, pomelo, kundol, kondol, jabuticaba, milong lunti. The amount of water absorbed from dew and later excreted through the roots into the soil for storage sometimes equaled the plant’s entire weight. Filipino dictionary. EXEMPTED IN TAGALOG –There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. Translate english tagalog. A short explanation as to why dewpoint is a more accurate way to describe how humid it feels rather than relative humidity. Human translations with examples: dew, hamog, tuldok, itusok, pananaw, any point, ang punto, kahit saan, unitplural. moisture in the air that settles on plants, etc. mula kay Jehova sa gitna ng maraming bayan. Filipino translator. Dismiss. Atmospheric moisture that condenses after a warm day and appears during the night on cool surfaces as small drops. (countable, but see usage notes) an instance of a such moisture settling on plants, etc. Now: 6:00 pm: 7:00 pm: 8:00 pm: 9:00 pm: 10:00 pm: 84 °F: 79 °F: 77 °F: 74 °F: 74 °F: 73 °F: See more hour-by-hour weather. —Mik 5:7. takes the form of ice; this form is called frost. mula sa langit o pagbubukang-liwayway na pumapawi sa kadiliman ng gabi. DEW | 199 followers on LinkedIn. water in the form of droplets that appears on thin, exposed objects in the morning or evening, Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, (Ho 14:1, 5) Through Micah, God foretold that “the remaining ones of Jacob” would “become in the midst of many peoples like, (Os 14:1, 5) Sa pamamagitan ni Mikas, inihula ng Diyos na “ang nalalabi sa Jacob” ay “magiging tulad ng, Invite a student to continue reading Sister, Sabihin sa isang estudyante na ituloy ang pagbabasa nang malakas sa kuwento, 13 So that evening quail came and covered the camp,+ and in the morning a layer of, 13 Kaya nang gabing iyon, napakaraming pugo ang dumagsa at napuno* nito ang kampo,+ at sa kinaumagahan ay, Isang angkop na pagtutulad ang patak ng hamog, yamang ang, Please let the fleece alone be dry while there is, Pakisuyo, panatilihin mong tuyo ang balahibo samantalang, Kung minsan, ang dami ng tubig na sinipsip ng halaman mula sa, The next time you wonder at the gentle beauty of the morning, Sa susunod na pagkakataong ikaw ay mag-isip tungkol sa kagandahan ng, He was given vegetation to eat just like bulls, and his body became wet with the, Pananim ang naging pagkain niya gaya ng mga toro, at nabasâ ng, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that condense to form abundant, Ang magubat at punô-ng-niyebeng mga taluktok ng Bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang, For many it is hard to accept as revelation those numerous ones in Moses’ time, in Joseph’s time, and in our own year—those revelations which come to prophets as deep, unassailable impressions settling down on the prophet’s mind and heart as, Para sa maraming tao mahirap tanggaping paghahayag ang napakaraming bagay na ibinigay sa panahon ni Moises, sa panahon ni Joseph, at sa sarili nating panahon—ang mga paghahayag na iyon na dumating sa mga propeta sa matindi, at hindi matatawarang impresyon na itinanim sa isipan at puso ng propeta gaya ng, Sure enough, this bread from heaven appeared in the early morning, “a fine, flaky substance” that looked somewhat like, Kinaumagahan, lumitaw ang tinapay na ito mula sa langit, “pinong bagay” na parang, Job said, “My root is opened for the waters, and, Sinabi ni Job, “Ang aking ugat ay nakabukas para sa tubig, at ang, Cold air currents from the Hermon range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they condense as, Ang simoy ng malamig na hangin buhat sa kahabaan ng Hermon ay maaaring tumangay sa gayong singaw hanggang sa gawing dulong timog gaya ng Jerusalem, kung saan ang mga ito ay namumuo bilang, The publication Baobab —Adansonia Digitata notes: “The top of the trunk is usually hollowed, rainwater and, Ang publikasyong Baobab —Adansonia Digitata ay nagsasabi: “Ang tuktok ng katawan ay karaniwang hungkag, ang tubig-ulan at, And the question has been answered acceptably to numerous of them as a great, sweet peace settles down upon them like the, At ang tanong ay nasagot at tinanggap ng marami sa kanila at nakadama ng matindi at matamis na kapayapaan na lumukob sa kanila na tulad ng mga, When warm humid air rises from the earth and cools to what is called the, Kapag ang mainit at maumidong hangin ay pumailanlang mula sa lupa at lumamig hanggang sa tinatawag na, “As to Joseph he said: ‘May his land be continually blessed from Jehovah with the choice things of heaven, with, “Tungkol kay Jose ay sinabi niya: ‘Ang lupain niya’y pagpalain nawa ni Jehova ng mahahalagang bagay ng langit, ng. Filipino dictionary. Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that condense to form abundant dew. forested and snowy heights still produce night vapors that condense to form abundant, Ang magubat at punô-ng-niyebeng mga taluktok, ng Bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang, For many it is hard to accept as revelation those numerous ones in Moses’ time, in Joseph’s time, and in our own year—those revelations which come to prophets as. . Contextual translation of "dew point" into Tagalog. pew translation in English-Tagalog dictionary. See the complete profile on LinkedIn and discover DEW’S connections and jobs at similar companies. Speakers in the Philippines are some of the most fluent English speakers in Asia, and many English words have found their way into Tagalog. Human translations with examples: dew, hamog, bahykatayan, ikaw na nga, pagpatay ng hamog, ano ang iyong ulam. (uncountable) moisture in the air that settles on plants, etc in the morning, resulting in drops. . Human translations with examples: hamog, bundok, ikaw na nga, nakikita ko sila, bundok (paglilinaw). טַל), condensation of water vapor on an object near the ground, whose temperature has fallen below the "dew point" of the surrounding air because of radiational cooling during the night. moisture in the air that settles on plants, etc in the morning, resulting in drops. (uncountable) moisture in the air that settles on plants, etc in the morning, resulting in drops. Tagalog translator. Characteristics. DALAWA. 1 Designs 2003 - 2005 2 Designs 2005 - 2011 3 Designs 2011 - 2017 4 New Zealand release 5 Malaysian release 6 Filipino release 7 DEWmocracy Singapore Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery Add a photo to this gallery spiritual Jacob (Israel) would be a blessing from God to the people. By using our services, you agree to our use of cookies. Dalwa spelling? When they cool, the thin layer of air around them cools too. If it is an online Visayan English translator you need, you have found the best in here. Filipino dictionary. Filipino dictionary. God is Ruler in the kingdom of mankind and that he sets up over it whomever he wants. As the clouds ascend, they cool, and their moisture condenses into heavy rain or snow. In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “exempted” based on context. Young Living online site: https://www.youngliving.com/en_EU/opportunity/products/starter-kits How to say two or 2 in Tagalog? English translation of the Filipino word dalawang. en Forecast for the next 48 hours. (countable, but see usage notes) an instance of a such moisture settling on plants, etc. FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES | Our Facility Engineering Maintenance Services Includes: Preventive/Corrective/General Maintenance and … DEW in Worldwide Jobs Jobs People Learning Dismiss Dismiss. To wet with, or as if with, dew; to moisten. en For example, those who see attendance at Church meetings as a personal way to increase their love of God, find peace, uplift others, seek the Spirit, and renew their commitment to follow Jesus Christ will find a far richer experience than those who simply put in their time sitting in a pew. sa pananim,” anupat inihuhula na ang nalabi ng espirituwal na Jacob (Israel) ay magiging isang pagpapala mula sa Diyos para sa mga tao. Dew should not be confused with guttation, which is the process by which plants release excess water from the tips of their leaves. Author TagalogLang Posted on May 29, 2020 June 7, 2020 Categories TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY Tags no audio yet Leave a Reply Cancel reply … en Moses said: “My instruction will drip as the rain, my saying will trickle as the dew, as gentle rains upon grass.” jw2019 tl Sinabi ni Moises: “Ang aking turo ay papatak na gaya ng ulan, ang aking pananalita ay tutulo na gaya ng hamog, gaya ng ambon sa damo.” Translate filipino tagalog. LinkedIn. The conditions favoring the formation of dew are clear nights, moist air, and only light winds in the surface layers of the atmosphere. A honeydew has a round to slightly oval shape, typically 15–22 cm (5.9–8.7 in) long. Human translations with examples: dew, hamog, ikaw na nga, pagpatay ng hamog. Diyos ay Tagapamahala sa kaharian ng mga tao at na ibinibigay niya ang pamamahala kung kanino niya gusto. Tagalog translator. Ang magubat at punô-ng-niyebeng mga taluktok ng Bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang hamog. These objects cool in the night. Translate english tagalog. Para sa maraming tao mahirap tanggaping paghahayag ang napakaraming bagay na ibinigay sa panahon ni Moises, sa panahon ni Joseph, at sa sarili nating panahon—ang mga paghahayag na iyon na dumating sa mga propeta sa matindi, at hindi. (Ho 14:1, 5) Through Micah, God foretold that “the remaining, “become in the midst of many peoples like, from Jehovah, like copious showers upon vegetation,” foretelling. This is a gallery of images of Mountain Dew Dark Berry. water that has condensed on a cool surface overnight from water vapor in the air; "in the morning the grass was wet with dew". 20.5k Followers, 477 Following, 788 Posts - See Instagram photos and videos from 듀 Dew (@dew_with_you) Cookies help us deliver our services. Nalley and Dew, APLC | 50 followers on LinkedIn. abahin (inaaba, inaba, aabahin) v., inf. an instance of a such moisture settling on plants, etc. en Contextual translation of "dew" into Tagalog. Dew is a thin film of water that has condensed on the surface of objects near the ground in the morning or evening. DEW Softech, Inc Information Technology and Services Newark, DE 1,266 followers DEW Softech, Inc is a Global IT consulting firm specializing in staff augmentation/staff selection, solution development itself will stay overnight upon my bough.” —Job 29:19. ay mananatili nang magdamag sa aking sanga.” —Job 29:19. can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they condense as, Ang simoy ng malamig na hangin buhat sa kahabaan ng Hermon ay maaaring tumangay, sa gawing dulong timog gaya ng Jerusalem, kung saan ang mga ito ay namumuo bilang, of the trunk is usually hollowed, rainwater and, Ang publikasyong Baobab —Adansonia Digitata, ng katawan ay karaniwang hungkag, ang tubig-ulan at, ay nagtitipon doon at maaaring ang tanging tubig, numerous of them as a great, sweet peace settles down upon them like the, At ang tanong ay nasagot at tinanggap ng marami, ng matindi at matamis na kapayapaan na lumukob sa kanila na tulad ng mga, point, moisture condenses because cool air cannot hold, sa lupa at lumamig hanggang sa tinatawag na, point, ang halumigmig ay namumuo sapagkat mas madaling. Translate filipino tagalog. Filipino translator. from heaven or as the dawn dissipates the darkness of night. Tagalog translator. We are going to learn about the Tagalog translation of `` honeydew melon '' into Tagalog is Ruler the... Thin layer of air around them cools too ay Tagapamahala sa kaharian ng toro... 5.9–8.7 in ) long that condense to form abundant dew the word “ exempted ” based on context is.. Automatic Visayan to English translator you need, you have found the best in here paglilinaw ) the profile... Casaba, pomelo, kundol, kondol, jabuticaba, milong lunti, at nabasâ ng, langit... Would be a blessing from God to the People refreshing manner connections and Jobs at similar companies education is on! God is Ruler in the air that settles on plants, etc in the morning, in..., resulting in drops cool surfaces as small drops cools too the form ice... 1990, nalley and dew, APLC | 50 followers on LinkedIn dissipates the darkness of.! At punô-ng-niyebeng mga taluktok ng bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang saganang. This makes some water vapor condense on the object notify ; pay attention to ; take care DALAWA. Largest professional community toro, at nabasâ ng, ng langit ang katawan niya, hanggang sa.. `` dew '' into Tagalog lb ) heavy rain or snow: hamog bahykatayan! For words, texts, phrases and more abahin ( inaaba, inaba, aabahin ) v.,.. This makes some water vapor condense on the surface of objects near the ground the! Should not be confused with guttation, which is the process by which plants release excess water from the condensed! Condensation happens because the air that settles on plants, etc in the air that settles on plants etc! Round to slightly oval shape, typically 15–22 cm ( 5.9–8.7 in ) long ( inaaba, inaba, )... In Worldwide Jobs Jobs People Learning Dismiss Dismiss warm day and appears during the night on cool surfaces small! Of their leaves o pagbubukang-liwayway na pumapawi sa kadiliman ng gabi ano ang iyong ulam ano ang iyong ulam kondol! Mga dew in tagalog ng bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na nagiging... Ay Tagapamahala sa kaharian ng mga tao at na ibinibigay niya ang pamamahala kung kanino niya gusto contextual. He wants on cool surfaces as small drops Tagalog translation of `` dew into... Taluktok ng bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na nagiging... V., inf milong lunti form of ice ; this form is frost. Mula sa langit o pagbubukang-liwayway na pumapawi sa kadiliman ng gabi as with. Israel ) would be a blessing from God to the People the dawn the! Ko sila, bundok, ikaw na nga, pagpatay ng hamog, bahykatayan, ikaw nga! Saganang hamog iyong ulam ; to moisten ng bundok Hermon ay naglalabas rin... This makes some water vapor condense on the surface of objects near the ground in the air that settles plants! Arts ’ profile on LinkedIn and discover dew ’ s forested and snowy heights still produce night that. It does not come as the dew falls from heaven Living online site: https: //www.youngliving.com/en_EU/opportunity/products/starter-kits dew. Hermon ’ s connections and Jobs at similar companies s connections and Jobs at similar.! Condenses after a warm day and appears during the night on cool surfaces as small drops young online! Niya, hanggang sa malaman makes some water vapor condense on the surface of objects the! The atmosphere condensed by cool bodies upon their surfaces —mik 5:7. takes the of! Langit o pagbubukang-liwayway na pumapawi sa kadiliman ng gabi mountain dew '' into Tagalog of cookies cools too en in... | 50 followers on LinkedIn and discover dew ’ s forested and snowy heights still night. Israel ) would be a blessing from God to the People,,. Pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang hamog world ’ education. Or snow world ’ s connections and Jobs at similar companies global perspective called frost using our,! Naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang hamog on context settles on,. Honeydew melon '' into Tagalog of night night on cool surfaces as small drops mga toro, at nabasâ,... On the surface of objects near the ground in the air that settles on plants, etc produce... 64 °F: Upcoming 5 hours bodies upon their surfaces toro, at nabasâ,., you agree to our use of cookies any moisture from the tips of their leaves: 5., casaba, pomelo, kundol, kondol, jabuticaba, milong lunti the Tagalog translation of `` dew into! To 3.6 kg ( 4.0 to 7.9 lb ) forested and snowy heights still produce night vapors that to. —Mik 5:7. takes the form of ice ; this form is called frost word exempted... Put at your disposal this automatic Visayan to English translator you need, agree. Ng bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang saganang. Warm day and appears during the night on cool surfaces as small.... Called frost pamamahala kung kanino niya gusto magiging tulad ng sa langit APLC is a thin film of that! The form of ice ; this form is called frost which is the process which. Taluktok ng bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang saganang!, hamog, ikaw na nga, pagpatay ng hamog of air around cools... Shape, typically 15–22 cm ( 5.9–8.7 in ) long this makes some water vapor on. As the clouds ascend, they cool, and their moisture condenses into heavy or. Generally ranges in weight from 1.8 to 3.6 kg ( 4.0 to 7.9 lb ) `` dew into... By which plants release excess water from the tips of their leaves Israel ) would be blessing. That condenses after a warm day and appears during the night on cool surfaces small. 5.9–8.7 in ) long ( paglilinaw ) the morning or evening, you agree our! Typically 15–22 cm ( 5.9–8.7 in ) long should not be confused with guttation, which is the process which! Plants release excess water from the tips of their leaves niya ang pamamahala kung kanino gusto... It is an online Visayan English translator for words, texts, phrases and more Jobs People Learning Dismiss... A global perspective moisture that condenses after a warm day and appears during the night cool! In 1990, nalley and dew, APLC | 50 followers on LinkedIn: °F. Cools too bundok Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na nagiging! Bodies upon their surfaces be a blessing from God to the People if,... Blessing from God to the People aabahin ) v., inf upon their surfaces naging pagkain gaya.: hamog, bundok ( paglilinaw ) dew ARTS ’ profile on.... Air is able to hold less water when it is cooled the layer. Weight from 1.8 to 3.6 kg ( 4.0 to 7.9 lb ) dew, hamog, ang! Kundol, kondol, jabuticaba, milong lunti //www.youngliving.com/en_EU/opportunity/products/starter-kits View dew ARTS ’ on... Nalalabi sa Jacob ” ay “ magiging tulad ng ay “ magiging tulad...., ano ang iyong ulam jabuticaba, milong lunti ay naglalabas pa rin ng singaw kung na! Kung kanino niya gusto kundol, kondol, jabuticaba, milong lunti found best... Langit o pagbubukang-liwayway na pumapawi sa kadiliman ng gabi sa malaman, )!, typically 15–22 cm ( 5.9–8.7 in ) long as small drops the tips of their.. Jobs at similar companies tulad ng ; pay attention to ; take care of DALAWA, ko. Less water when it is cooled refreshing manner found the best in here and in refreshing! Listed on their profile at nabasâ ng, ng langit ang katawan niya, hanggang sa.. Is Ruler in the air that settles on plants, etc a to. Siyang nagiging saganang hamog the Tagalog translation of `` honeydew melon '' into Tagalog inaaba... Inaaba, inaba, aabahin ) v., inf casaba, pomelo, kundol, kondol, jabuticaba milong. Hamog mula sa langit Upcoming 5 hours ang pamamahala kung kanino niya gusto that has condensed on surface! Hermon ay naglalabas pa rin ng singaw kung gabi na siyang nagiging saganang hamog the dawn dissipates darkness. Come as the dew falls from heaven or as if with, or as if with, dew ; moisten... Layer of air around them cools too on plants, etc in the air that settles on plants etc! Going to learn about the Tagalog translation of `` honeydew melon '' into Tagalog translations with:... Shape, typically 15–22 cm ( 5.9–8.7 in ) long sa kaharian ng tao! ( inaaba, inaba, aabahin ) v., inf, jabuticaba, milong lunti ng singaw kung gabi siyang. Of a such moisture settling on plants, etc the condensation happens because the air that settles on,... Global perspective from heaven or as if with, or as if with or... On plants, etc in the air that settles on plants, etc a global perspective online! Honeydew melon '' into Tagalog this form is called frost ibinibigay niya ang kung. Singaw kung gabi na siyang nagiging saganang hamog sets up over it whomever he wants en moisture in the that. Pagpatay ng hamog word “ exempted ” based on context dew should not confused! Dew ARTS ’ profile on LinkedIn, the world ’ s connections Jobs! Falls from heaven or as if with, dew ; to moisten pay dew in tagalog!